19/01/2012

Tổng kết 2011

TỔNG KẾT 2011
Trong năm 2011 HAAD đã làm được:
- Số dự án theo đuổi : 54 dự án( Trung bình 4,5 dự án/ tháng)
- Số dự án thực hiện: 25 dự án
- Số dự án hoàn thành: 10 dự án
- Tổng diện tích thực hiện quy hoạch: 4.800ha
- Tổng diện tích sàn thiết kế: 164.555 m2
- Thành tích đạt được:
+) Giải khuyến khích cuộc thi thiết kế “Ý tưởng lập QHCT tỷ lệ 1/500 công trình khu đô thị du lịch sinh thái, thương mai, dịch vụ Đảo Việt, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh”.
+) Top 50 trong 663 đội tham gia Dự án quy hoạch Đảo Kiev-Ukraina đến từ 73 quốc gia trên thế giới.

http://www.youtube.com/watch?v=jyRl-jNVlMs

Nhãn: