29/03/2012

Ba kịch bản cho thị trường bất động sản 2012

Một câu hỏi rất dễ đặt ra nhưng rất khó trả lời, đó là, kịch bản nào sẽ xảy ra đối với thị trường bất động sản năm nay, và đâu là xu hướng thị trường từ nay đến năm 2015?
Lịch sử phát triển thị trường bất động sản những năm 1993 đến nay.
- Từ 1993 -1999, giai đoạn chứng kiến sự bùng phát lần thứ nhất của thị trường bất động sản. Thị trường bất động sản đã tăng mạnh trong những năm 1993-1996. Từ cuối năm 1996, thị trường suy giảm dưới sự tác động của siết chặt kỷ cương quản lý đất đai và khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á.
- Từ 2001-2006 : Các doanh nghiệp xây dựng trở thành những doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản thành công. Thị trường tăng trong những năm 2001-2004 nhưng cũng suy giảm ngay trong những năm sau đó.
- Từ cuối năm 2007 đến nay: Thị trường bất động sản phụ thuộc chính vào sự tăng giảm của nguồn tiền từ hệ thống ngân hàng.
Ba kịch bản cho 2012
1, Kịch bản thứ nhất: thị trường khởi sắc (kịch bản khó xảy ra nhất)
- Điều kiện: tình hình kinh tế thế giới ổn định, các nước đồng tiền chung châu Âu vượt qua khỏi khủng hoảng nợ công, tình hình kinh tế vĩ mô trong nước tốt đẹp, tăng trưởng cao, lạm phát tiếp tục được kiềm chế, lãi suất về mức 10%/năm, một số công cụ tài chính bất động sản ra đời, chẳng hạn quỹ tín thác bất động sản, quỹ tiết kiệm tương hỗ…
- Biểu hiện: Thị trường sẽ qua điểm đáy và khởi sắc vào tháng 8 âm lịch. Từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2012 sẽ là giai đoạn thử lửa, sàng lọc các doanh nghiệp bất động sản. Một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn tài chính hóa thị trường bất động sản bắt đầu.
2, Kịch bản thứ hai: thị trường đi xuống
- Biểu hiện: Các doanh nghiệp bất động sản sẽ gặp khó khăn, thị trường sẽ suy giảm trầm trọng, các dự án sẽ tiếp tục bị ngừng trệ, nhiều công trình sẽ tiếp tục bị đóng băng.
3, Kịch bản thứ ba: tình hình sẽ tiếp tục như hiện nay (kịch bản dễ xảy ra nhất)
- Biểu hiện: Các chính sách tiếp tục được nghiên cứu, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoạt động cầm chứng, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục hy vọng, một số nhà đầu tư sẽ thu hẹp sản xuất.
Tuy nhiên, việc kịch bản nào sẽ xảy ra, thực ra, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.
Triển vọng thị trường trong vài ba năm tới:
Từ 2012 - 2015 chắc chắn sẽ xảy ra một đợt điều chỉnh. Một số chủ thể sẽ rời bỏ thị trường, một số chủ thể mới sẽ tham gia. Thị trường sẽ tiếp tục đi ngang hoặc đi xuống chút ít trong năm 2012 và đi lên từ cuối 2012 và đạt đỉnh khoảng cuối 2014 đầu 2015.

Theo Vneconomy

Nhãn: