17/04/2012

Cứu BĐS?

Cứu BĐS, gỡ nợ xấu cho ngân hàng

Một lượng tín dụng lớn của ngân hàng nằm trong BĐS, và cho vay BĐS cũng chiếm tỷ lệ lớn trong nợ xấu. Ngân hàng Nhà nước mở cửa với BĐS cũng là một cách để gỡ khó cho các ngân hàng.

Tháo vốn cho BĐS

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục kiểm soát tỷ trọng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực không khuyến khích là 16%.

Ngân hàng Nhà nước loại trừ các nhóm sau ra khỏi BĐS: vay vốn xây dựng, sửa chữa và mua nhà để ở, nhà để ở kết hợp cho thuê mà các khoản vay này khách hàng trả nợ bằng các nguồn thu nhập không phải là tiền lương, tiền công của khách hàng vay; xây dựng, sửa chữa và mua nhà để bán, cho thuê; xây dựng các công trình, dự án phát triển nhà ở trong khu đô thị (bao gồm cả các công trình hoàn thành trong năm 2012 và sau 2012).

Lý do: từ cuối 2011, đầu 2012 chúng ta đã từng bước mở dần đối tượng cho vay BĐS. Đến nay, trừ một số nội dung hạn chế cụ thể đã liệt kê, còn lại đã mở ra rất nhiều.

Cùng với đó, Ngân hàng cũng loại trừ một số nhóm nhu cầu vay vốn tiêu dùng ra khỏi không khuyến khích gồm: xây dựng, sửa chữa nhà và mua nhà để ở mà nguồn trả nợ bằng tiền tiền lương, tiền công; mua phương tiện đi lại, mua đồ dùng và trang thiết bị gia đình, chi phí học tập và chữa bệnh trong nước.

Ngay sau quyết định này của Ngân hàng Nhà nước, BIDV cũng đã ra thông báo là với nội dung: cho vay BĐS như cho vay thông thường.

Ông Nguyễn Văn Bình ( Thống đốc ngân hàng nhà nước) cho biết, BĐS rất rộng, dư nợ tín dụng trực tiếp cho vay BĐS chỉ trên dưới 10% nhưng dư nợ trong hệ thống có đảm bảo bằng BĐS rất lớn, khoảng 60%. Do vậy phải từng bước tháo gỡ khó khăn cho tín dụng BĐS, nhất là khi nhu cầu nhà ở rất lớn và mặt bằng giá nhà đã đến mức hợp lý để người dân tiếp cân.

Nếu giải quyết được sẽ giải quyết hàng tồn kho nhà ở, tạo chu chuyển hợp lý trong nền kinh tế. cải thiện nợ xấu cho lĩnh vực ngân hàng.

Trong khi đó, một chuyên gia về tài chính cho biết, tháng trước, chính lãnh đạo Bộ Xây dựng đã tuyên bố mua lại các chung cư ế để cứu DN những cũng là để cứu ngân hàng.

Tăng vốn, tăng thanh khoản cho BĐS không chỉ cứu BĐS mà cũng là gỡ khó cho các ngân hàng khỏi khối nợ xấu trăm ngàn tỷ đồng. Đó là điều cả đôi bên cùng có lợi, chưa kể những tác động tới nền kinh tế.

Dễ cho DN - lợi cho ngân hàng

Một nội dung quan trọng được Ngân hàng Nhà nước mới đưa ra là tập trung xử lý cơ cấu tín dụng nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Theo Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động phối hợp với khách hàng vay để tháo gỡ khó khăn trong việc trả nợ và tiếp cận vốn, nhằm tạo điều kiện cho khách hàng vay từng bước phục hồi, duy trì và mở rộng sản xuất - kinh doanh, đảm bảo khả năng trả nợ, giảm nợ xấu; tiếp tục xem xét cho vay mới đối với các nhu cầu vay vốn có hiệu quả và đảm bảo khả năng trả nợ.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng nhấn mạnh, hiện nay, do thanh khoản đã được cải thiện nhưng chưa bền chặt, nên đôi khi các tổ chức tín dụng vẫn thúc ép DN phải trả nợ đúng hạn trong khi DN vẫn còn khó khăn nên đặt ra yêu cầu các TCTD cần cơ cấu lại nợ. Với tình hình nợ xấu gia tăng, khi thanh khoản được cải thiện các ngân hàng phải đánh giá rõ tình hình tài chính của DN, có biện pháp cơ cấu lại nợ với các khoản nợ của các DN. Tuy nhiên, chỉ những DN gặp khó khăn tạm thời mà có phương án sản xuất kinh doanh tốt thì NH mới cơ cấu lại nợ.

Theo phân tích của người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước, hiện nợ xấu có chiều hướng tăng trong mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, nợ xấu khoảng 3,2%, đến nay khoảng 3,6%, còn đối với một số tổ chức cụ thể thì tình hình còn nặng nề hơn. Nếu không có biện pháp cơ cấu lại nợ thì cả DN và ngân hàng đều hết sức khó khăn. Vì vậy, đã yêu cầu cơ cấu lại nợ để DN có cơ hội vượt qua khó khăn. Hy vọng, với giải pháp này, việc nợ xấu sẽ được kiềm chế. Tạo điều kiện cho DN nối lại tín dụng với ngân hàng.

Vì thế, việc cơ cấu lại nợ, trước hết sẽ giúp ngân hàng tránh được nguy cơ này. Hơn nữa, khi DN không bị đánh giá có nợ xấu thì cơ hội tiếp cận vốn sẽ nhiều hơn. DN không bị nợ xấu, được vay vốn có nghĩa là cũng thoát khỏi "án tử" để tiếp tục sản xuất kinh doanh. Và tất nhiên, ngân hàng không chỉ có lợi bằng việc giảm các con số nợ xấu mà còn có cơ hội cho vay thêm.

Nguồn: http://vef.vn

Haad biên tập

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ