10/04/2012

[Video] Chiêu thức tự cứu mình "cực độc" của doanh nghiệp BĐS

Thay vì ngồi đợi chính sách, một số doanh nghiệp bất động sản TP. Hồ Chí Minh tìm cách tự cứu mình bằng việc tiết kiệm chi phí cho người mua nhà như hỗ trợ sửa chữa nhà, hỗ trợ chi phí mua nhà..
Không tiếp cận được với nguồn vốn, hay có vay được vốn từ ngân hàng thì lãi suất cũng ở mức quá cao, thị trường lại ảm đạm không thanh khoản được.. đang là áp lực lớn cho các doanh nghiệp bất động sản.

Mặc dù Chính phủ đã có đã có động thái giảm lãi suất, các thành phố cũng đã có chủ trương mua lại nhà tại một số dự án để làm nhà tái định cư. Nhưng theo nhiều doanh nghiệp bất động sản, để thực hiện được chính sách này sẽ cần một khoảng thời gian không ngắn, trong khi áp lực về trả vay, nuôi bộ máy công nhân.. đang là áp lực từng ngày đối với doanh nghiệp bất động sản hiện nay. Do vậy, việc tìm ra giải pháp tự cứu mình mới là đường sống của nhiều doanh nghiệp.

Nhãn: