25/07/2012

Tổng kết dự án 6 tháng đầu năm của Haad

Tính đến thời điểm 6 tháng đầu năm 2012 của Haad như sau


1- Số dự án theo đuổi : 32 dự án (Trung bình 5,3 dự án/ tháng)
2- Số dự án thực hiện: 11 dự án (Trung bình 1,8 dự án/ tháng)
3- Số dự án hoàn thành: 06 dự án (trung bình 1,0 dự án/ tháng)

Haad sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để đạt được những kỳ vọng trong năm 2012

Nhãn: