23/10/2012

Project Songda


P: Khu đô thị sinh thái Sông Đà
T: 1/500
L: Lương Sơn, Hòa Bình
S: 30ha


Nhãn: