28/11/2012

Đường dạo độc đáo


Kiến trúc sư: Carlos Ferrater Xavier Marti Gali  
Đến từ: Bac-xê-lô-na, Tây Ban Nha  
 Kiến trúc sư cảnh   quan:OAB
 Cấu trúc: Juan Calvo. Pondio
Cộng tác viên: Luca Cerullo  
Xây dựng: Ecisa; Dragados 
Nhiếp ảnh: Alejo Bague 
Xây vào năm: 2009
 
Bố trí của nó sẽ giải quyết dòng chảy tự nhiên của nước mưa, cho phép sự hỗ trợ của người thu gom và mạng lưới cơ sở hạ tầng, loại bỏ các rào cản sự cấu tạo, liên kết các bãi biển với các bãi đỗ xe ngầm và do đó trở thành một dải phức tạp của quá trình chuyển đổi giữa các thị trấn và bãi biển.

                                                                                                                        Haadvn
                                                                                                                                      Nguồn : milemetdesign

Nhãn: