07/12/2012

Bảo tàng Bollywood - Ấn Độ

Địa điểm : Mumbai - Ấn Độ
Kiến trúc sư : Yazdani Studio Cannon
Thiết kế chiếu sáng : AWA
Kỹ thuật : ARUP


Khái niệm về chuyển động và dòng chảy mang qua cấu trúc. Chảy bên dưới các hình thức phức tạp nằm một cơ cấu hợp lý cho phép sự linh hoạt của chương trình. Khối lượng kho chứa tang vật khác nhau, từ bộ thực tế cuộc gặp gỡ thân mật với các sự kiện đáng nhớ. Cách thích hợp, Bảo tàng Bollywood không phải là một hộp có chứa các đồ tạo tác, nhưng không gian sống kỷ niệm và hỗ trợ một nền văn hóa sống .
                                                                                                  Haadvn sưu tầm
                                                                                                          Nguồn : yazdanistudio.com

Nhãn: