14/12/2012

Gardens by the Bay & Supertrees


Địa điểm : Singapore
Kiến trúc sư : Grant
Nhiếp ảnh : Munshi Ahmed

Cấu trúc ý tưởng thiết kế của 54-vườn hoa công cộng về tổ chức và sinh lý của hoa phong lan. Phong lan là quốc hoa của Singapore và là loài có tính quốc tế nhất của thực vật có hoa trên thế giới. Đồng thời nó thường là epiphytic hoặc thoáng qua trong thực dân hóa của môi trường sống. Nó dường như chúng tôi hoàn toàn thích hợp, nếu một chút rõ ràng, để nắm bắt những phẩm chất thiết yếu và đặc điểm của hoa lan trong cách bố trí và triết học cơ bản cho các khu vườn mới.

                                                                                                                                         Haadvn sưu tầm 
Nguồn : Grant 

Nhãn: