26/12/2012

Những con số của năm 2012


- 50 tỷ USD: Theo số liệu thống kê được báo cáo tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, ước tính, dư nợ tín dụng liên quan đến BĐS có giá trị xấp xỉ 1 triệu tỷ đồng (tương đương 50 tỷ USD), chiếm 50% tổng dư nợ cả nước.
- 85.000 tỷ đồng: Là dư nợ cho vay BĐS trên địa bàn TP.HCM, chiếm 10,6% trong tổng dư nợ trên địa bàn; trong đó, cho vay đầu tư kinh doanh BĐS là 66.084 tỷ đồng, cho vay khác (cho vay mua nhà để ở, cho vay mua nhà cho công nhân thuê, xây nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở KCX-KCN) là 18.916 tỷ đồng. Nợ xấu cho vay đầu tư, kinh doanh BĐS khoảng 4.145 tỷ đồng, chiếm 6,27% tổng dư nợ kinh doanh BĐS. So với cả nước, dự nợ cho vay BĐS tại TP.HCM chiếm 58% trong tổng dư nợ cho vay kinh doanh BĐS của cả nước. Nợ xấu thuộc lĩnh vực này chiếm 29,8% tổng nợ xấu cho vay kinh doanh BĐS cả nước.
- 40.750 tỷ đồng: Là tổng giá trị hàng tồn kho BĐS tính đến ngày 30/8/2012. Cụ thể, 44 tỉnh-thành đang tồn kho 16.469 căn hộ chung cư; 5.176 căn hộ thấp tầng; 1.624.000 m2 đất nền; 25.870m2 văn phòng và trung tâm thương mại. Tồn kho tập trung chủ yếu ở hai TP.Hà Nội và TP.HCM.
- 1.318: Là số dự án nhà ở trên địa bàn TP.HCM theo thống kê của Sở Xây dựng thành phố. Trong đó:
+ 120 dự án hoàn thành với tổng số căn hộ khoảng 24.600 căn.
+ 882 dự án đang triển khai với 456.006 căn.
+ 242 dự án giao chủ đầu tư nhưng chưa triển khai.
+ 37 dự án tạm dừng.
+ 37 dự án điều chỉnh cơ cấu nhà ở, quy hoạch.

Nhãn: