07/12/2012

Thiết kế đô thị sông Parramatta

Sông Parramatta Chiến lược thiết kế đô thị 
McGregor Coxall

Chiến lược thiết kế đô thị này là sự tái sinh lớn thứ hai của Sydney CBD bao gồm 31 ha bãi biển trên sông Parramatta. Dự án phân tích và phát triển trọng điểm, các di sản, ESD, không gian mở, nước và các tài sản văn hóa như là một cơ sở cho việc xây dựng một thương hiệu thành phố và bờ sông mới.

     Là điểm gặp gỡ của các bến cảng và sông được sử dụng cho một đề xuất thương hiệu có tiêu đề 'Where The Waters Meet'. Thiết kế định hướng thành phố trở lại sông và đề xuất sử dụng mới sôi động hỗn hợp River Quarters. Parramatta Quay được hình thành như là một nước mới đến điểm kết nối trung tâm thành phố Circular Quay bằng phà và tạo ra một lĩnh vực công cộng và tư nhân chất lượng quốc tế. Chiến lược đô thị sẽ được tinh chế thành quy hoạch tổng thể và các trường hợp kinh doanh cho chính phủ để hợp tác với khu vực tư nhân để giao hàng.


Haad.vn

Theo prolandscapermagazine.com

Nhãn: