12/12/2012

Tòa nhà trong lòng đất


FED _ scraper 
Cuộc thi nhà chọc trời eVolo 2012 
jon bailey / erick Katzenstein / chad porter

National Mall là một trong những không gian mở lớn nhất vẫn còn tồn tại trong phạm vi Washington DC
Từ khi thành lập bởi Pierre L'Enfant năm 1791, một nguồn liên tục những dự án thiết kế suy đoán đã tập trung nhằm mục đích tạo ra một nền trước đẹp như tranh vẽ cho các đền đài liên bang bao quanh nó.

Thiết kế của chúng tôi là trái ngược với những dinh thự lớn.Các giải pháp cho những cấu trúc lớn không phải là một tòa nhà đạt chiều cao hơn bao giờ hết vào khí quyển. Điều này sẽ tháo các kết nối chúng tôi có với mặt đất và tiếp tục ngắt kết nối chính phủ ra khỏi thành phố. Thay vào đó, đề xuất của chúng tôi có ý định thâm nhập vào trái đất, chôn vùi các chương trình bên dưới bề mặt trái đất.Trong hẻm núi này, những bức tường trở thành giới hạn vật lý của sự phát triển vượt bậc. DC được trở lại trong những dải đất rộng lớn cho người dân, đất liên bang trước được trả lại cho các công dân của thành phố sinh sống. Vì thế, ý định của chúng tôi, trong phản ứng với các giới hạn theo chiều dọc đối với huyện, hẻm núi trở thành một vị trí trung tâm cho các văn phòng chính phủ liên bang, áp đặt các giới hạn về kích thước của tốc độ tăng trưởng liên bang vật lý.

Haad.vn sưu tầm

The : arch6.com

Nhãn: