06/12/2012

Chung cư mini ở Tokyo

Công trình gồm bốn căn hộ hình ngôi nhà xếp chồng lên nhau. Mỗi căn hộ bao gồm hai hoặc ba phòng kết nối qua các cấp độ khác nhau bởi các cầu thang cả bên trong và bên ngoài ngôi nhà.
Đây là nhà ở tập thể được xây dựng trong khu dân cư trung tâm của Tokyo. Nó bao gồm bốn đơn vị ở. Mỗi đơn vị ở được thực hiện với hai hoặc ba phòng độc lập với nguyên mẫu hình "ngôi nhà".
Các phòng được tách ra, kết hợp các phòng của tầng đầu tiên và các phòng của tầng thứ ba, chúng được nối với nhau bằng cầu thang bên ngoài.
Khi bạn đi lên bên ngoài cầu thang, bạn sẽ cảm nhận rằng mình đang được leo lên một ngọn núi nhỏ trong thành phố vậy.
Một số hình ảnh về công trình: 
Haadvn
( Nguồn dezeen.com)

Nhãn: