08/01/2013

Nhà ở và sinh thái

Dự án : Nhà ở xã hội
Quy mô : 7.800 m2
Chi phí đầu tư : 10.116.000 eur
Kiến trúc sư :  Xavier Van Rooyen                                                                                                                                                                       Haadvn sưu tầm
                                                                                                                                                       Nguồn JDS

Nhãn: