09/04/2013

Năm 2030 : Thiết Kế Xanh


Đến năm 2030, cây lương thực tốt nhất sẽ được trồng trong những tòa nhà chọc trời…

Nền nông nghiệp dựa vào đất đai sẽ trở nên lạc hậu. Một cuộc cách mạng nông nghiệp đang được thực hiện bằng ý tưởng của tiến sĩ Dickson Despommier đến từ Đại học Columbia. Kế hoạch của ông là xây dựng các nhà kính cao 30 tầng trong các thành phố trên thế giới, cho phép sản xuất nhiều lương thực hơn với chi phí thấp hơn, có lợi cho sức khỏe hơn, giải phóng đất trồng trọt cho tự nhiên. Tất nhiên, sẽ có những nhà kính chọc trời để phát triển nông nghiệp nhưng chúng sẽ không chiếm quá 1% hoạt động sản xuất nông nghiệp thế giới. Nó sẽ chỉ phù hợp cho phần lớn là các nhà hàng cao cấp có nhu cầu thực phẩm tươi và các cửa hàng thực phẩm.
Haad.vn

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ